Rørsle deltok på Leve hele livet – Inspirasjonskonferanse, juni 2021.

Fantastisk kjekt å få fortelja om prosjektet «Digital rørsle for eldre». De kan sjå innlegget frå Rørsle i lenke under.