Digital Rørsle for eldre

Rørlse gler seg til å trene med deg!

Skriv navnet ditt og velg rom 1.

Blir du med? 

Digital rørsle for eldre

Trener digtalt i små grupper, inntil 6 personar, med eigen personleg trenar.

  • Styrke og balansetrening
  • Alle i gruppa kan snakkast saman

Nytt kurs startar 1 august 2022

Pris 450,- pr mnd*
*6 mnd bindingstid

Betaling – faktura blir sendt til deg på mail

Rørsle for alle

 

Me brenn for «Rørsle for alle».

Me har høgt fokus på tilrettelegging av trening slik at alle skal få moglegheita til å oppleve mestringstru og livslang treningsglede. 

Rørsle har lang erfaring med å trene eldre både i treningslokaler, heime hos eldre og digitalt. Seniornett og Pensjonistforbundet er Rørsle sine samarbeidspartnerar.

Du kan trene med Rørsle i eigne lokaler i Sveio eller digitalt heime i eiga stove. Rørsle tilbyr både PT timar, Rørsle-sterk i gruppe og Digital rørsle for eldre. 

 

Nina har ordet

Kvifor rørsle og trening?

Kroppen vår er skapt for bevegelse.

Trening bidrar til å auke både muskel og

skjelettstyrken vår.

Me blir sterkare og ein klare å leve dei liva me ynskjer.

Trening er også bra for hjernen vår. Den utløyser ein rekke hormoner som bidrar til velvære, bedre hukommelse og konsentrasjon. Det gjer at me føler oss GLADE og opplevelse av tilfredsheit.

 

 

Rørsle for alle

.