Rørsle for alle

 

Bedrifta Rørsle brenn for «Rørsle for alle». 

Me høgt fokus på tilrettelegging av trening slik at alle skal få moglegheita til å oppleve mestringstru og livslang treningsglede. 

Rørsle har erfaring med å trene eldre både i treningslokaler, heime hos eldre og digitalt. Både Seniornett og Pensjonistforbundet er Rørsle sine samarbeidspartnerar.

Du kan trene med Rørsle i eigne lokaler i Sveio eller digitalt heime i eiga stove. Rørsle tilbyr både PT timar, Rørsle-sterk i gruppe og digital rørsle for eldre. 

 

Rørsle for alle

.

Nina har ordet

Kvifor rørsle og trening?

Kroppen vår er skapt for bevegelse.

Trening bidrar til å auke både muskel og

skjelettstyrken vår.

Me blir sterkare og ein klare å leve dei liva me ynskjer.

Trening er også bra for hjernen vår. Den utløyser ein rekke hormoner som bidrar til velvære, bedre hukommelse og konsentrasjon. Det gjer at me føler oss GLADE og opplevelse av tilfredsheit.

 

 

Blir du med? 

Digital rørsle for eldre

Trener digtalt, video på nett

Små grupper på intill 6 personar. 

Styrke og balansetrening

Eigen trenar

Alle i gruppa kan snakkast saman

Pris 450,- pr mnd*
*3 mnd bindingstid